超能人类

超能人类

超能人类
电视台: ZDF
类型: 纪录片
制片国家/地区: 德国
语言: 德语
单集片长: 43分钟
【剧集简介】
  本片主要讲述了世界上那些突破身体极限的人和他们背后的故事,如何用科学解释这些不同寻常的超能力呢?这些人是否又都存在于我们周围?
【资源下载】
S01E01  字幕下载
S01E02  字幕下载
S02E01  字幕下载
S02E02  字幕下载
                       因版权问题 不再提供资源